Monthly Archives: May 2014

 • Meer kans op extreem weer in komende decennia

  bron: nu.nl 26-05-2015

  Meer kans op extreem weer in komende decennia
  De komende tientallen jaren worden gekenmerkt door extreme regenbuien met veel meer kans op hagel en onweer.

  Bovendien stijgt de zeespiegel tot het jaar 2085 met 25 tot 80 centimeter. Dat blijkt uit een klimaatrapport van het KNMI dat maandag is overhandigd aan staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu. De conclusies in het rapport, die een bevestiging zijn van wat 25 jaar onderzoek naar de opwarming van het klimaat opleverde, geven nu een nauwkeuriger en gedetailleerder beeld van het klimaat de komende jaren in Nederland.
  Volgens de nieuwe berekeningen van het KNMI worden de winters in Nederland fors natter en de zomers mogelijk droger. Het weerinstituut gaat uit van klimaatscenario’s die nu ook gegevens van mist, zonnestraling, vochtigheid, verdamping, droogte en luchtkwaliteit geven.
  ''Bovendien zijn de klimaatscenario’s geregionaliseerd zodat de verschillen in de toename van de temperatuur tussen de kustprovincies en het binnenland zichtbaar worden’’, aldus het KNMI.

  Bordeaux
  Volgens het KNMI zullen veel van de huidige klimaattrends in de toekomst doorzetten. De temperatuur stijgt verder: het meest in de winter, het minst in de lente. Rond het jaar 2050 ligt de opwarming in Nederland tussen 1,0 en 2,3 graden, dit kan oplopen tot 3,7 graden in 2085. "De toekomstige winters in Amsterdam kunnen meer gaan lijken op de huidige winters in Bordeaux", aldus het meteorologisch instituut in een verklaring.

  VN
  De resultaten zijn afkomstig uit vier nieuwe klimaatscenario's die het KNMI heeft berekend. De conclusies zijn gebaseerd op de meest recente resultaten van het klimaatonderzoek en het jongste rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties.

  De overheid kan met deze scenario's een inschatting maken van de risico's en kansen in een veranderd klimaat. Hierbij kan dan worden gekeken naar de maatregelen die nodig zijn voor diverse sectoren zoals waterbeheer, gezondheid, energievoorziening, mobiliteit, landbouw en natuur.

  Wereldwijd
  Het rapport geeft niet direct aanleiding om het kabinetsbeleid aan te passen. Met onder meer het Deltaprogramma worden al maatregelen genomen om Nederland te beschermen tegen overstromingen en te zorgen voor voldoende zoetwater. ''Het nieuwe rapport van het KNMI onderstreept de noodzaak hiermee door te gaan'', aldus Mansveld in een reactie.
  Mansveld benadrukte in haar toespraak dat maatregelen vooral op Europees niveau en wereldwijd moeten worden genomen: ''De overheid kan wel plannen in haar eentje bedenken, maar vieze lucht houdt niet op bij de grens.''

 • Weer code geel! Ook kans op onweer!

  26 mei 2014, bron de Telegraaf

  Het KNMI heeft voor een groot deel van ons land waarschuwingscode geel afgegeven in verband met gevaarlijk weer. Volgens het weerinstituut is er vanaf vanmiddag kans op onweer, windstoten en lokaal veel neerslag in het oosten, zuiden en vanaf later in de middag in het midden en westen van het land. Op Groningen, Friesland, Drenthe en de Waddeneilanden na geldt de waarschuwingscode geel voor het hele land. Het slechte weer heeft te maken met een depressie die ons vanuit Duitsland de komende dagen parten gaat spelen. Vooral morgen en ook woensdag kan er veel neerslag vallen in het gehele land. In delen van het land kan het zelfs plensregenen.

  De temperaturen liggen vandaag nog tussen 19 en 24 graden, de hoogste waarden in het noordoosten. Morgen en woensdag is het rond 18-20 graden. Vanaf Hemelvaartsdag keert de zon terug en wordt het droger. De temperaturen lopen dan ook weer wat verder op.

 • Lightning Strikes 1 World Trade Center

  Moeder Natuur trakteert op een spectaculaire lichtshow in de Big Apple. Op vrijdag 23 mei trekt een zware onweersbui boven New York.
  Op Social media verschenen veel berichten met video's en foto's van het spektakel, waaronder een aantal die tonen blikseminslag in de One World Trade Center.

 • Bliksem slaat in op Londense wolkenkrabber

  22-5-14 - 20:56  bron: The Independent, Business Insider

  Toen de bliksem (meerdere keren) insloeg op de 'Shard' in Londen, waren honderden mensen daar getuige van. De wolkenkrabber is met zijn 306 meter de hoogste toren in de Europese Unie en in combinatie met een zware bui leverde dat indrukwekkende beelden op.

  Op Twitter circuleerden al snel foto's van het spektakel en ook op Youtube werd een filmpje geplaatst met beelden van de blikseminslag. Volgens ooggetuigen werd het gebouw meermaals getroffen.

  Terwijl sommigen vol ongeloof reageerden op de dramatische beelden, opperden anderen dat de Britse hoofdstad misschien wel door Sauron (uit 'Lord of the Rings') werd aangevallen.

  De hevige regenval zorgde verder voor heel wat hinder bij het openbaar vervoer. Zo liepen enkele treinstations onder water en werden sommige sporen geblokkeerd door omgevallen bomen.

 • KNMI Waarschuwt voor onweer "code geel"

  di 20 mei 2014, 08:18 (bron www.telegraaf.nl)

  KNMI waarschuwt voor onweer

  DE BILT - De temperaturen bereiken dinsdagmiddag voor het eerst dit jaar zomerse waarden, maar tegelijk is een waarschuwing voor onweer uitgegaan dat later tot ontwikkeling komt. Het KNMI heeft in verband daarmee voor het hele land waarschuwingscode geel (gevaarlijk weer) afgegeven.

  Foto: Reuters

  Volgens het weerinstituut kunnen later in de middag verspreid over het land enkele regen- en onweersbuien voorkomen. Daarbij kan ook hagel vallen. In de avond krijgt vooral het westen van het land te maken met stevige regen- en onweersbuien met hagel en mogelijk ook zware windstoten.

  Nederland maakt volgens weeronline.nl dinsdag de eerste officiële zomerse dag mee. Het kwik stijgt in het binnenland tot 27 of 28 graden. We spreken van een landelijke zomerse dag als de temperatuur in De Bilt boven de 25 graden uitkomt. Dat gebeurt naar verwachting tussen 13.00 en 14.00 uur.

  Sinds met officiële metingen is begonnen, beleeft ons land een van de warmste jaren ooit, aldus weeronline.nl. Door de zachte winter en het vroege lenteweer ligt de gemiddelde etmaaltemperatuur op 8,5 graden. Alleen 1990 verliep tot nu toe warmer met 9,2 graden. In 2007 was het net als nu gemiddeld 8,5 graden tot dusver.

 • Hoe ontstaat Bliksem (bron wikipedia)

  Bliksem is een ontlading tussen negatieve en positieve lading: de aarde onder de onweerbui is positief geladen; de onderkant van de bui is negatief geladen; en de bovenkant van de bui is positief geladen. De bovenkant van de bui is positief geladen omdat bij het bevriezen van het water een ladingscheiding optreedt, waardoor dit wordt veroorzaakt is nog steeds niet duidelijk. De ontlading (negatief) (bliksem in dit geval) wil dus naar beneden en naar boven (naar de twee positieve velden) toe, maar een kwart van de bliksems gaat naar de aarde toe.

  Om een flinke ontlading te kunnen maken moet er eerst een bliksemkanaal gemaakt worden, een kanaal dat vol zit met geladenionen, waardoor het geleidend wordt en de bliksem naar de aarde wordt geleid. Want de bliksem kan niet zomaar overspringen, want daar is de lucht een te slechte geleider voor. Zelfs bij een spanning van meer dan 10 miljoen volt kan er nog steeds geenvonk overspringen zonder bliksemkanaal. Er wordt stapsgewijs een kanaal gebouwd door lucht die om de een of andere reden beter kan geleiden dan de rest.

  Het begint allemaal met voorontlading. Die zoekt als het ware al een weg voor het bliksemkanaal. Het kanaal kan zich in vele richtingen "voortplanten". Nu kan het kanaal gebouwd worden en komt het dichtbij de grond. Daarna kan er van de aarde een kanaal met positieve lading worden gebouwd dat aansluit op het kanaal met negatieve lading. Dit gebeurt van een zo hoog mogelijk punt (een boom, een flat, een vlaggenstok of een bliksemafleider bijvoorbeeld) dit heet een grondkanaal. Als het grondkanaal gemaakt is dan kan er een grote ontlading komen, dit zien wij als een bliksemflits. Vaak zijn er meer grondkanalen gemaakt maar de bliksem kan er maar door een heen. Vaak vinden er meerdere ontladingen plaats door 1 kanaal.

  Ladingsverdeling in een onweerswolk

  Bliksems boven OradeaRoemenië, 17 augustus 2005.

  Bliksem boven Duisburg

  Bliksem ontstaat door de verdeling van elektrische lading over een onweerswolk. Wat betreft de processen, die grote delen van de wolk een afwijkende lading kunnen geven, zijn er wel 10 theorieën. De ladingsverdeling hoeft op zichzelf nog niet tot het ontstaan van plotselinge ontladingen, de bliksems, te leiden. Er zijn vele lekstromen, die de ontstane ladingsverschuiving tegenwerken, zodat bliksems niet strikt noodzakelijk zijn. Evenmin is zonder meer duidelijk, waarom een ontlading tussen de onderzijde van de wolk en de grond zou optreden, dat wil zeggen de blikseminslag. Wat dit laatste betreft moeten we bedenken, dat de aarde een goede geleider is en dat gelijknamige elektrische ladingen elkaar afstoten. Omdat in de meeste gevallen de negatief geladen wolken zich onderaan bevinden, zullen onder de wolk de elektronen in de aardkorst verdreven worden, zodat de aarde plaatselijk een positieve lading krijgt. Onder de wolk heerst daarom een sterk elektrisch veld, dat omhoog gericht is. De elektrische spanningin dat veld is echter 100 à 1000 keer te klein om een ontlading mogelijk te maken. Dedoorslagspanning van lucht is namelijk 3 miljoen volt per meter. In zeldzame gevallen treedt ook een omgekeerde ladingsverdeling op, met een positieve lading aan de onderzijde van de bewolking en bijgevolg een negatieve lading aan het aardoppervlak. In dat geval spreekt men van een positieve bliksem als er ontlading optreedt.

  Vonk en kanaal

  Als gevolg van de onregelmatige verdeling van de ladingen in de wolk kan plaatselijk wel enige vonkvorming optreden. Hierdoor vindt dan ionisatie plaats waardoor de geleiding sterk toeneemt. De hoogste potentiaalverschillen verplaatsen zich daardoor naar de tip van het geleidende kanaal. Daar vormen zich weer vonken en herhaalt zich het proces. Deze kettingreactie leidt dus tot een zichzelf voortplantend geleidend kanaal, de zogenaamde voorontlading. Overigens heeft dit 'kanaal' een doorsnede van slechts enkele centimeters. De voorontlading groeit zo stootsgewijs in stappen van enkele tientallen meters in de richting van de grootste spanningsverschillen (stepped leader). Soms treden bij dit groeien vertakkingen op.

  Een echt grote stroom loopt er nog niet: de (negatieve) lading schuift af en toe iets verder op in het geleidende kanaal, waarbij dat kanaal telkens iets oplicht. De daalsnelheid van de voorontlading is 'slechts' zo'n 1500 kilometer per seconde.

  Een of meer takken van de voorontlading kunnen dicht bij de grond komen, op 50 tot 100 meter hoogte. Het kanaal heeft dan ongeveer de elektrische spanning van de wolk en de veldsterkte (volt per meter hoogteverschil) boven de grond loopt dus enorm op. Met name boven spitse punten is er dan geen sprake meer van rustige ionisatie gepaard gaande met Sint Elmusvuur, maar eerder van krachtige vonkvorming, die zich in de richting van het naderende voorontladingskanaal spoedt. Men noemt dit om begrijpelijke redenen de vangontlading.

  Hoofdontlading

  Als de vangontlading contact maakt, is er een soort kortsluiting ontstaan tussen de ladingscentra in wolk en aarde. Te beginnen bij het contactpunt gaan elektronen dan in grote aantallen sneller bewegen. Even later vult deze sterke stroom het hele kanaal. Men noemt dit de hoofdontlading of soms ook wel de 'terugslag' (return stroke). Dit verschijnsel, dat met hevig oplichten gepaard gaat, verplaatst zich met ca. 100.000 tot 150.000 km/s van de aarde naar de wolk. In het hier geschetste voorbeeld bewegen de elektronen omlaag en in ons spraakgebruik wordt dan de stroomrichting omhoog gerekend. De elektrische stroom loopt immers van plus naar min, tegengesteld aan de elektronen.

  Nieuwe ontlading

  Dit is nog niet alles. Als de bliksem uitdooft, vindt er een snelle herverdeling van lading in de wolk plaats omdat alle bereikbare lading verplaatst is. Het kanaal wordt dan vaak opnieuw gebruikt, allereerst door een nieuwe, snelle, nu onvertakte, voorontlading, en vervolgens door een nieuwe opwaartse hoofdontlading. Niet zelden herhaalt zich dit alles enkele malen. Wat wij dus als een bliksem waarnemen, bestaat dus vaak uit een aantal zogenaamde 'deelbliksems'. Global Lightning Frequency.png
  Aantal blikseminslagen per km²/jaar bron: NASA

 • Inductie als schadeoorzaak is vaak niet verzekerd!

  Let op! niet alle inboedel/opstal verzekeringen dekken inductie schade!
  Kans op inductie schade bij een blikseminslag is vele malen groter dan getroffen worden door een rechtstreekse inslag, dat wordt door iedere verzekering gedekt.

  Let op! ook al heeft u wel dekking tegen inductie schade, dan keert de verzekeringsmaatschappij meestal dagwaarde uit en vaak heeft u ook nog een eigen risico!

  Ons advies bescherm uw kostbare electronica in huis met Lightning Guards "Bliksemstops"

  Bron onderstaand: "Independer"

  Inductie schade: In een elektrische draad kan door inductie overspanning optreden waartegen de draad en/of de daamee verbonden apparaten niet bestand zijn. Wij spreken dan van inductieschade en dergelijke schaden zijn lang niet altijd gedekt op brandverzekeringen zoals de inboedelverzekering, de opstalverzekering of bijvoorbeeld de pleziervaartuigenverzekering.

  Hoewel we zeker nog niet mogen spreken van een nieuwe standaard, gaan verzekeraars er bij particuliere verzekeringen tegenwoordig (bij de meest uitgebreide voorwaarden) langzaam toe over om inductieschaden mee te verzekeren en dat is geen overbodige luxe. De gevolgen immers van een dergelijke schade, kunnen aanzienlijk zijn.

  Voorts zijn er bij een schade nog wel eens de nodige misverstanden omtrent de vraag of deze is veroorzaakt door blikseminslag of door inductie. Schade door blikseminslag is doorgaans wel gedekt; inductieschade, zeker bij oudere voorwaarden, niet.
  Wanneer u bedenkt, dat inductie kan ontstaan in de zogenaamde stroombaan van bliksem,die ver van uw eigen woning kan liggen en dan schade kan veroorzaken, is er geen sprake van blikseminslag geweest maar van bliksemontlading. Intussen is er dan welvaak schade! Dat gaf (een geeft!) nogal eens onengheid tussen verzekeraar en verzekerde. Inductie en overspanning is immers nog vaak uitgesloten!

 • Ravage en stroomuitval na blikseminslag in Volendam

  VOLENDAM - Bij een woning aan de Schoener in Volendam is vrijdagmiddag de bliksem ingeslagen. De schade is enorm. Bij 25 woningen in de omgeving is de stroom uitgevallen.

  De bliksem is ingeslagen op de zolderverdieping. De drukgolf die daarop volgde heeft in de woning, die net verbouwd is, een enorme ravage aangericht. Een buurman vertelde dat hij een onwaarschijnlijk harde klap hoorde. Daarop nam hij een kijkje in het huis waar hij zag dat alle leidingen en buizen door de hitte waren gesmolten. En raakte niemand gewond.

  Volgens de eigenaar van de woning was zijn zoon op het moment van de blikseminslag in de woning. Hij verbleef echter op de begane grond en is ongedeerd gebleven. Er is geen brand uitgebroken. Ook bij andere woningen in de straat zou er schade zijn.

  bron vermelding: Door Jacco van Oostveen - 9-5-2014, 16:29 (Update 9-5-2014, 18:30)

 • Bliksemschade met 40 procent toegenomen!

  De schade door blikseminslagen is de afgelopen vijf jaar met bijna veertig procent toegenomen. De schade bij bedrijven en particulieren komt momenteel uit op ongeveer 35 miljoen euro per jaar, schat verzekeraar Nationale Nederlanden. Vooral schade aan elektronische apparatuur wordt vaker geclaimd. Ongeveer twintig procent van het schadebedrag wordt jaarlijks uitgekeerd voor directe bliksemschade, na bijvoorbeeld een brand. De rest van het bedrag gaat naar de vergoeding voor schade aan apparaten. Die ontstaat door het hoge spanningsveld in de lucht bij een blikseminslag. Dat zorgt voor grote piekspanningen in kabels en leidingen. Meer apparaten De stijging is onder meer het gevolg van een forse toename van het aantal bliksemdagen in de afgelopen tien jaar. Daarnaast staan er steeds meer apparaten in huizen en bedrijven, waardoor er ook meer schade kan ontstaan. Bij bedrijven staat veel apparatuur bovendien geschakeld. Dat apparaten steeds kleiner worden, maakt ze ook gevoeliger voor schade. © Novum

 • Sample Page

  This is an example page. It's different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

  Hi there! I'm a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my blog. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin' caught in the rain.)

  ...or something like this:

  The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

  As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

10 Item(s)